İLK TURUNCU ÖZEL EĞİTİM
Öğrenme Güçlüğü Eğitimi

Öğrenme Güçlüğü Nedi̇r ? Nasıl Tedavi̇ Edi̇li̇r?

Bilginin kazanılmasında yaşanan sıkıntılar olarak tanımlanan öğrenme güçlüğü; dinleme, okuma, yazma, konuşma, akıl yürütme ve matematiksel işlemlerde yaşanan bozuklukları göstermektedir.

Okul Öncesi̇nde Tanı

– Sesleri kelimeleri ve harfleri zor hatırlar

– Alfabetik sıralamayı yapamaz

– Kopyalamada ve boyama aktivitesinde zorlanır

– Hafızası zayıftır ve öğrenme güçlüğü yaşar

– Okula gitme konusunda isteksizdir

– Harf ve kelime oyunları oynarken yavaş tepki verir

İlkokulda Tanı

– Okula gitme konusunda isteksizdir

– Sesleri, kelimeleri ve harfleri öğrenmede zorlanır

– Kelimeleri hecelere ve harflere ayıramaz

– Okumada zorlanır

– Kelime ve ses bilgileri zayıftır

– Verilen talimatlara uymada zorlanır

– Plan yapamaz

– Hiperaktif ve endişeli tavırlar sergiler

Ortaokul ve Lisede Tanı

– Okumada harf ve ses sıralamasında güçlük çeker

– Ödevlerde ve sınava hazırlıkta çok daha fazla zaman harcar

– Sınavlarda zamanı kullanmakta zorlanır

– Hafızası zayıftır

– Planlamada yetersizdir

– Öfkeli kontrol sorunu yaşar

– Okuldan kaçma eğilimi gösterir

Üniversitede Tanı

– Okuma, yazma ve matematiksel işlerden kaçınır

– Kendine güveni eksiktir

– Planlama becerisi yetersiz olduğundan sorumluluk almak istemez

Öğrenme Güçlüğü konusunda  terapi destekli bireylerde etkili sonuçlar elde etmemizi sağlamaktadır. Ayrıca öğrenme güçlüğüne yönelik programlar kavramlaştırma, hafıza, konsantrasyon, mantık ve muhakeme ile alakalı zeka egzersizlerini kapsamaktadır. Eğitim süresince öğrenme sorununun çözülmesine ve akademik becerilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrenme güçlüğü destek eğitim programları, zekası normal veya normalin üstünde çocukların kendi yaşantısı kanalı ile hedeflenen doğrultuda değişim yaratma sürecidir. Başta genetik faktörler olmak üzere beyin hasarı, nörolojik fonksiyon bozuklukları öğrenme güçlüklerine neden olan faktörlerdir.

Her rahatsızlıkta olduğu gibi erken tanı ve tedavi öğrenme güçlüğünde de çok önemlidir. Tüm hayatı etkileyecek bir sorunun bir an önce tedavi edilme kararının alınması, yaşam kalitesini çok etkileyecek ve mutlu bireyler yetişmesini sağlayacak doğru bir karardır.